february, 2020

【快閃獎賞】iSQUARE買嘢~有機會換領價值HK$100 現金券iSQUARE 國際廣場

Event Details

【快閃獎賞】iSQUARE買嘢~有機會換領價值HK$100 現金券

 iSQUARE國際廣場推出「快閃獎賞」換領活動,由即日起至2020年3月8日期間喺任何一間「尊尚食府」/「餐廳」類別嘅商戶#(有關餐廳類別可參閱港鐵禮賓部同大堂樓層嘅「商場指南」),用電子貨幣消費達HK$200或以上+,即有機會換領價值HK$100 iCOUPON 現金券!

呢個HK$100 iCOUPON 現金券,包括2張HK$50 iCOUPON 現金券—分別只適用於零售商戶同「尊尚食府」/「餐廳」類別,喺 iSQUARE有70多間指定商戶都啱用㗎!

換領期︰即日起至2020年3月8日
換領時間︰早上10時30 至 晚上10時30
換領地點︰大堂樓層禮賓部
換領數量:每人每日只限換領獎賞 乙 次 。 每日名額 60名先到先得 ,換完即止。有關 iCOUPON現金券之換領情況,以大堂樓層禮賓部為準,歡迎向禮賓部職員查詢。

# 有關商戶類別詳情,請參閱位於禮賓部 (港鐵樓層 /大堂樓層 )的「商場指南」。
+ 必須於換領時出示有關之即日商戶機印發票,連同相符之電子貨幣付款存根。
– iCOUPON現金券必須於消費交易當日換領。 iCOUPON現金券必須於 2020年 4月 30日 或之前使用,其使用須受有關條款及細則約束。有關接受商戶請參閱「 iCOUPON現金券接受商戶名單」。
-每人每日只限換領獎賞 乙 次 。 每日名額 60名先到先得 ,換完即止。有關 iCOUPON現金券之換領情況,以大堂樓層禮賓部為準,歡迎向禮賓部職員查詢。
– 每套有效發票及存根只可換領獎賞乙次 。用作參與是次換領活動之有效發票及存根恕不可作參與 iSQUARE國際廣場其他推廣活動或優惠之用 (包括賺取 iCLUB積分 )。
– 是次換領活動恕不接受部份付款、按金、訂金及預付款,亦不接受以 iCLUB積分換領。
• 圖片只供參考。圖片只供參考。
• 上述推廣活動之條款及細則,請參閱場內宣傳品。上述推廣活動之條款及細則,請參閱場內宣傳品。
• 以上內容如有更改或取消,恕不另行通知。以上內容如有更改或取消,恕不另行通知。
• 如有任何爭議,如有任何爭議,iSQUARE國際廣場保留最終決定權。國際廣場保留最終決定權。

   |  分享此文

相關文章

04月06日, 2020  •  推廣優惠

【期間限定】「超高清基礎底妝組合」限時76折優惠

Read article

03月31日, 2020  •  推廣優惠

7仔「朝氣麵包套餐券」 平均$11/份自由配搭滋味早餐

Read article

03月30日, 2020  •  推廣優惠

【第2杯半價!】雀巢牛奶公司 X 天仁茗茶:乳酪茶飲系列

Read article
最新活動文章