Garlic Clam Egg Plate

想喺屋企整海鮮餐,但又因為步驟繁複而卻步?今次向大家介紹呢款又易整又好食嘅蒜香炒蜆蛋鍋,味道夠Light,呢個夏天一齊試吓整啦!